🎻เรียนไวโอลิน ออนไลน์ 🎻

อยู่ที่ไหนประเทศไหนก็สามารถเรียนได้

เรียน 1 ต่อ 1 กับครูแบงค์ ผ่าน Zoom/Line/ Skype

สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางไปเรียนที่สถาบันดนตรี หรืออยากเรียนไวโอลินผ่านช่องทางออนไลน์ 

เพียงแค่คุณมี smartphone/tablet/Laptop ก็สามารถเรียนได้

 ✅✅เรียนไวโอลินออนไลน์กับครูแบงค์ (ครูสอนไวโอลิน)

👉ผู้เรียนไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง มาหาคุณครูผู้สอน

👉คุณครูผู้สอน สามารถดูแลการฝึกซ้อมและติดตามการพัฒนาเพื่อให้ผู้เรียนไม่เสียเวลาในการฝึกซ้อม และจะได้ซ้อมอย่างถูกวิธี

👉เลือกเวลาเรียนได้ตามสะดวก สามารถนัดเวลาเรียนที่สะดวกกับทางคุณครูได้ ทางคุณครูพร้อมที่จะสอนตามเวลาที่นักเรียนต้องการ

👉หลีกเสี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น ลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยไม่ต้องสัมผัสกับใคร เพราะเรียนผ่านออนไลน์


🔸🔸ทำไมต้องเรียนไวโอลินกับครูแบงค์🔸🔸

🔹ครูแบงค์มีประสบการณ์การสอนกว่า 10 ปี มีผู้เรียนที่เรียนไวโอลินกับครูแบงค์สอบวัดระดับกับสถาบันชั้นนำของโลก ได้แก่ สถาบัน Trinity และสถาบัน ABRSM การันตรีจากผลการสอบผ่าน 100 % ของนักเรียน ที่ทำคะแนนสูงสุดของประเทศไทย มาแล้ว 9 คนและมีนักเรียนสอบไวโอลินผ่านคะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 ของประเทศจากสถาบัน Trinity College London🏆

🔹ครูแบงค์มีประสบการณ์สอนไวโอลินออนไลน์เด็กตั้งแต่อายุ 3 ขวบ และสอนไวโอลินออนไลน์เด็กนักเรียนมาแล้วหลากหลายประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเรีย แคนนาดา อังกฤษ เป็นต้น

🔹ครูแบงค์จบการศึกษาทางด้านไวโอลินโดยตรง จากคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

...เริ่มต้น ารเรียนไวโอลินกับครูแบงค์ (ครูสอนไวโอลิน)

    โดยเริ่มต้น ปูพื้นฐานทางด้านดนตรี เพื่อให้ผู้เรียนมีพื้นฐานด้านดนตรีทุกองค์ประกอบ เช่น การอ่านโน๊ต การนับจังหวะ เป็นต้น และการเรียนไวโอลินกับครูแบงค์ (ครูสอนไวโอลิน) ผู้เรียนจะต้องมีท่าทางในการเล่นไวโอลิน ที่สวยงาม ถูกต้อง ซึ่งครูแบงค์ (ครูสอนไวโอลิน) สามารถปรับท่าทางบุคลิกภาพให้ถูกต้องกับการจับคันชัก รวมไปถึงการจับเครื่องไวโอลินให้สวยงามเหมาะกับสรีระผู้เรียนแต่ละคน

    🔸อุปกรณ์การเรียนไวโอลิน 🔸

   🎻 ไวโอลิน (ที่มีขนาดเหมาะสมกับสรีระของผู้เรียน)

   🎻 ที่รองบ่าไวโอลิน

   🎻ผ้าเช็ดหน้าสำหรับทำความสะอาดไวโอลิน

   🎻ยางสน (Rosin)

   🎻เอกสารประกอบการเรียน / หนังสือเรียน📍📍หลักสูตรเรียนไวโอลินกับครูแบงค์ 📍📍

  🎼การเรียนไวโอลินกับครูแบงค์สำหรับเด็ก

          ครูแบงค์จะใช้หลักสูตรของ Suzuki ปูพื้นฐานสำหรับการเรียนไวโอลิน ระดับพื้นฐาน เพราะเป็น หลักสูตรที่มีความใกล้เคียงการพัฒนาภาษาของเด็ก คือเริ่มจากการฟัง พูด (เล่นและร้อง) และอ่านโน้ต ซึ่งหลักสูตรนี้ครูแบงค์มาพัฒนาให้เหมาะสมกับการเรียนไวโอลินออนไลน์อีกด้วย

       🎼 หลักสูตร Step by Step ซึ่งเหมาะสมกับการใช้เรียนออนไลน์ เพราะมีไฟล์เสียงประกอบให้สำหรับเด็กระหว่างเรียน

       🎼 โดยการเรียนไวโอลินกับครูแบงค์ จะมีการสอบวัดระดับกับ สถาบัน Trinity College London และ ABRSM ซึ่งเป็นสถาบันชั้นนำของโลก 


  🎼 การเรียนไวโอลินกับครูแบงค์สำหรับผู้ใหญ่

            ครูแบงค์จะเริ่มสอนไวโอลินทักษะพื้นฐาน แต่จะปรับหลักสูตรการเรียนไวโอลินตามความต้องการของผู้เรียน เช่น ผู้เรียนต้องการเล่นเพลง pop หรือ เพลง classic ครูแบงค์จะปรับให้ง่ายสำหรับผู้เรียนแต่ละคน
🔸ประโยชน์ของการเรียนไวโอลิน🔸

📌ทักษะการเรียนรู้การเเก้ปัญหา        
     ไวโอลินเป็นเครื่องดนตรีที่เล่นยากที่สุดชนิดหนึ่งเชื่อกันว่าปริมาณสมองที่ควบคุมการเคลื่อนไหวมีมากพอ ๆ กับสมองที่ควบคุมระบบประสาทการทำงานของร่างกายถือเป็นหนึ่งในความท้าทายให้กับเด็ก ๆ

📌ความตั้งใจและสมาธิ
     การฝึกฝนที่ต้องอาศัยทั้งความตั้งใจและสมาธิเพื่อบรรลุจุดประสงค์ที่วางไว้ การซ้อมไวโอลินอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เด็กมีสมาธิและสามารถจดจ่อได้ยาวนานมากขึ้น พร้อมกับได้พัฒนาความสามารถทางด้านทักษะไวโอลินควบคู่ไปด้วย

📌การเเสดงออกทางอารมณ์
     ดนตรีคือเครื่องมือที่ใช้แสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึก และเป็นวิถีทางในการแสดงออกถึงพลังความคิดสร้างสรรค์ในการแสดงออกทางอารมณ์ตามเสียงดนตรีหรือเสียงเพลง ช่วยส่งเสริมพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ทางด้านอารมณ์ของเด็ก

📌พัฒนาทักษะความจำ     
     เพราะการจะเล่นดนตรีเป็นเพลงหนึ่ง ๆ ได้นั้น จะต้องใช้ความจำอยู่ไม่น้อย ทั้งการจำตำแหน่งกดของไวโอลิน การจำโน้ตเพลง และถึงแม้เพลงที่เด็ก ๆ เล่นจะเป็นเพียงเพลงสั้น ๆ ง่าย ๆ แต่การเล่นเพลงเหล่านั้นก็จะช่วยพัฒนาและกระตุ้นทักษะในด้านความจำได้เป็นอย่างดี


         


🔺เรียนที่ Studio และ Online 🔺

( ช่วงเวลา 10.00 - 18.00 ) 

>> รายละเอียดค่าคอร์ส ออนไลน์ 

🔹 เดือนละ 2,000 บาท 🔹 

 ⏰ 4 ครั้งต่อเดือน ครั้งละ 30 นาที (อาทิตย์ละ 1 วัน) 

🔸 เดือนละ 3200 บาท 🔸

⏰ เรียนครั้งละ 1 ชม. (4 ครั้งต่อเดือน) (1 วันต่ออาทิตย์)

⏰ เรียนครั้งละ 30 นาที (8 ครั้งต่อเดือน) (2 วันต่ออาทิตย์)

.

🔺🎼🎹 เรียนออนไลน์ 🎹🎼🔺 

***(ช่วงเวลาพิเศษ)***

(ช่วงเวลา 6 AM - 10 AM , 6 PM - 12 PM)

>> รายละเอียดค่าคอร์สออนไลน์ 

⏰ 4 ครั้งต่อเดือน ครั้งละ 30 นาที (2,300 บาท) อาทิตย์ละ 1 วัน

⏰ 8 ครั้งต่อเดือน ครั้งละ 30 นาที (4,000 บาท) อาทิตย์ละ 2 วัน

⏰ 4 ครั้งต่อเดือน ครั้งละ 60 นาที (3,500 บาท) อาทิตย์ละ 1 วัน

.

🔺🎼🎹 เรียนที่บ้านของนักเรียน  🎹🎼🔺 

>> รายละเอียดค่าสอนที่บ้านของนักเรียน 

(เฉพาะวันพฤหัสและวันศุกร์)

🔹 เดือนละ 5,000 บาท 🔹 (20 กม.จาก Studio)

เรียนอาทิตย์ละ 1 ชม. ( 4 ครั้งต่อเดือน ) 

.

🔸🔶🔶 ชำระค่าเรียนทุกครั้งที่ 1 ค่าคอร์ส 🔶🔶🔸
https://www.youtube.com/channel/UCL1Kh53of7zlmatuKIphsHg